Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

MEGHATÁROZÁSOK ÉS KIFEJEZÉSEK

Hazasodnal.com – az Inflame Web design Kft kereskedelmi elnevezése, amely román jogi személy, társasági székhelye Gyergyócsomafalva, 899 Szám, Hargita megye, Cégbejegyzési száma: J19/161/2012, adószáma: RO30076965.

Szolgáltató: Olyan jogi vagy fizikai személy akik esküvői szolgáltatásokat nyújtanak.

Látogató/Érdeklődő – az a természetes személy / jogi személy, amelynek hozzáférése van vagy hozzáférést nyer a TARTALOMHOZ a hazasodnal.com által rendelkezésre bocsátott bármely kommunikációs eszközön keresztül (elektronikus eszköz, telefon, stb.), illetve a hazasodnal.com és a közötte létező használói egyezmény alapján, és melyhez REGISZTRÁCIÓ létrehozása és használata szükséges.

Saját fiók – a Weboldalnak az az e-mail címből és jelszóból álló része, amely lehetővé teszi a Látogatonak az oldalon megjelenő szolgáltatók profilmegtekintését, és amely információkat tartalmaz a látogatóról.

Weboldal – a www.hazasodnal.com tartomány és alárendelt tartományai.

Tartalom
• minden olyan információ, amelyet a Weboldalon meg lehet nézni, vagy amelyhez egy elektronikus berendezés használata segítségével más formában hozzá lehet férni;
• minden olyan e-mail tartalma, amelyet a hazasodmal.com a látogatónak vagy szolgáltatónak elektronikus eszközökkel és/vagy bármely más rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel küldött;
• a szolgáltatóra vonatkozó információk vagy annak egyéb kiemelt adatai.

Dokumentum – a jelen Felhasználási feltételek.
Hírlevél – kizárólagosan elektronikus, valamint elektronikus posta (e-mail, SMS) útján időszakosan használt információs eszköz, amely a Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy a hazasodnal.com által egy adott időszakban kínált promóciókról tájékoztat, anélkül, hogy az Eladónak az ebben foglalt információkkal kapcsolatosan bármely elkötelezettsége lenne.
Megjegyzések – A Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi megjegyzés és/vagy leírás, az azok útmutató leírásában foglaltak szerint.
Értékelés – a termék vagy szolgáltatás tulajdonosa vagy kezelője által írt vélemény, amelyet az illető a saját tapasztalatai alapján ír, meghatározva, hogy a termék vagy szolgáltatás megfelel-e vagy sem a gyártó vagy szolgáltató által írt specifikációknak.
Minősítés –a Felhasználó/Látogató/Ügyfél/Vásárló/érdeklődő elégedettségét meghatározó osztályzat a termékre vagy szolgáltatásra. A minősítés csillagok formájában történik, minden termék egy és öt csillag közötti osztályzatot kaphat. Ez a minősítés mindig szoros kapcsolatban áll a Felhasználó/Látogató/Ügyfél/Vásárló által írt értékeléssel az adott termékről vagy szolgáltatásról.
Hozzászólás – vélemény, megjegyzés vagy kiegészítés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

Kérdés –a Felhasználóhoz/Látogatóhoz/Ügyfélhez/Vásárlóhoz intézett tudakozódás, amelynek célja, hogy bővebb információt kérjen az oldalon lévő termékről vagy szolgáltatásról.

Válasz – írásos formában közölt információ annak a Felhasználónak/Látogatónak/Ügyfélnek/Vásárlónak, aki egy kérdést tett fel egy bizonyos termék vagy szolgáltató oldalán. Választ jelent az olyan magyarázat, amelyet egy Felhasználó/Ügyfél/Vásárló ad egy másik Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak ugyanannak a beszélgetésnek a keretében

2. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

2.1. A Tartalom, a bevezetőben foglalt meghatározásnak megfelelően, magában foglalja, anélkül, hogy erre korlátozódna, a Weboldalon feltüntetett logókat, stilizált szemléltetőket, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szövegeket és/vagy tartalmat, ez kifejezetten a Hazasodnal.com tulajdonát képezi és fenntartja az ilyen értelemben közvetlen és közvetett módon (felhasználási és/vagy közlési engedély révén) szerzett minden jogát.
2.2. Az Ügyfél/Látogató/Felhasználó /érdeklődő egy tartalmat csak személyes és nem kereskedelmi célból másolhat le, küldhet át és/vagy használhat fel, és csakis akkor, ha ez nem ellenkezik a Dokumentum előírásaival.
2.3. Amennyiben a Hazasodnal.com egy Ügyfélnek / Felhasználónak megadja egy bizonyos Tartalom vonatkozásában az egy erre külön megkötött használati egyezményben foglalt leírás szerinti használati jogot, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek hozzáférése van vagy az Ügyfél/Felhasználó ezen egyezmény következtében hozzáférést nyer, e használati jog csakis az egyezményben meghatározott tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, csakis annak vagy azoknak a weboldalon létezése alatti időszakra vagy az egyezményben maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően – abban az esetben, ha ilyenek léteznek – és ez nem jelenti a Hazasodnal.com szerződéses kötelezettségét az illető Ügyféllel/Felhasználóval szemben vagy bármely olyan harmadik féllel szemben, amelynek hozzáférése van/ bármilyen eszközzel hozzáférést nyer ehhez az átküldött tartalomhoz, és amely esetleg őt megsértheti vagy megsérti bármely módon a felhasználási egyezmény idején vagy annak lejárta után.

2.4. Az Ügyfélhez vagy Felhasználóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.) átküldött vagy az Ügyfél/Felhasználó által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Hazasodnal.com szerződéses kötelezettségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Hazasodnal.com alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, az illető tartalom vonatkozásában.

3. BIZALMASSÁG

3.1. A Felhasználó/Szolgáltató/Ügyféláltal/érdeklődő a Hazasodnál.com –nak szolgáltatott bármely jellegű információt bizalmasan kezeljük.
3.2. Az érdeklődő/szolgáltató azzal, hogy bejegyezteti magát a hazasodnal.com adatbázisába kifejezett beleegyezését adja, a hatályos jogszabályok keretén belül, hogy harmadik felek, éspedig a hazsodnal.com partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók; állami, kormányzati biztosítási ügynökségek vagy egyéb társaságok, ha a tárgyköri jogszabályok előírják a biztosítást; más társaságok, amelyekkel a hazasodnal a Termékek és/vagy Szolgáltatások vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni, stb.

4. REKLÁM

4.1. Amikor egy szolgáltató /érdeklődő a Weboldalon regisztrálja magát, lehetősége van álláspontját kifejezni a Hírlevelek fogadására vonatkozóan. Az ügyfél beleegyezést adó opciója bármikor módosítható, ha ilyen értelemben felveszi a hazasodnal.com -al a kapcsolatot.

5. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

5.1. A www.hazasodnal.com weboldalon szereplő Termékek és Szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFA-t a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
5.2. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a biztositott Szolgáltatásokra, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

6. ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ADATLAP FELTÖLTÉSE

Az Értékelések, Hozzászólások, Kérdések és Válaszok feltöltése az ”Ügyfelek kérdései és válaszai” és az ”Értékelések” szekcióban történik a Felhasználók/Ügyfelek/Érdeklődők által. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a termék/szolgáltatások tulajdonságaival, vagy ennek használatával kapcsolatosak.
Az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz regisztrálásakor, a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók beleegyezésüket adják a Forgalmazónak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva vagy lefordítva is használhassa bármilyen célból, helytől függetlenül.

Azon Felhasználóknak/Ügyfeleknek/Szolgáltatóknak , akik képeket illetve videókat is feltöltenek értékelésükkel együtt, vagy a sajat adatlapjukra vagy hozzaszolas részhez, a következő szabályokat kell betartaniuk:
– a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris / sértő üzenetet, vagy bármilyen olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás vagy politikai orientáció miatt
– a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak információkat más személyről
– a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak URL linkeket vagy vízjelet más oldalakról, amelyek hasonló tevékenységet végeznek, mint a szolgáltató.
Amennyiben egy Értékelést/Hozzászólást/Kérdést/Választ a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló szubjektív okból kifolyólag nem érez helytállónak, és ezt jelzi, a Forgalmazó ellenőrzi, hogy a kifogásolt tartalom szabálysértő-e a Felhasználási Feltételeket figyelembe véve.
Abban az esetben, ha a hazasodnál.com csapata megállapítja, hogy többszörösen megszegték a Felhasználási Feltételeket, fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló jogát az Értékelések/Hozzászólások/Kérdések/Válaszok feltöltésére vonatkozóan.

7. KÉNYSZERHELYZET

7.1. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek elmulasztásáért abban az esetben, ha a határidőben teljesítés és/vagy megfelelő teljesítés mulasztását teljes mértékben vagy részben egy kényszerhelyzet eredményezi. A kényszerhelyzet olyan előreláthatatlan esemény, amelyet a felek nem tudnak kontrollálni, és amelyet nem lehet elkerülni.
7.2. Amennyiben a keletkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az illető esemény nem szűnik meg, mindkét félnek jogában áll értesíteni a másik felet a Szerződés teljes jogú megszűnéséről anélkül, hogy bármelyik fél egyéb kártérítést igényelhetne a másik féltől.

8. ALMALMAZOTT JOGSZABÁLYOK – JOGHATÓSÁG

8.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a Román jogszabályokat alkalmazzák. A HAZASODNAL.COM és az Ügyfelek/Látogatók/Szolgáltatók/Érdeklődők között esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Bukarest Municípium illetékes hatósága elé kell terjeszteni.

Köszönjük, hogy megteszed!

Ez az űrlap arra szolgál, hogy elküld nekünk a véleményedet. Hiba, észrevétel, javaslat és építő jellegű kritika esetén KÖSZÖNJÜK az őszinteségedet!

Sending

© Házasodnál 2021 - Készítette: repyx.com

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?